Thông Tin Về Chủ Sở Hữu

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH TÂN VỸ
Người đại diện theo pháp luật: ĐỖ VĂN TRẠNG
Địa chỉ: 184/30/13 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, Quận 12,
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-6681-6361
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0314230935
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp