Hộp xông nhang khoanh- HNK01

Hộp xông nhang khoanh- HNK01

90.000 VNĐ
Hộp xông nhang vòng nguyên khối gỗ hương, nắp mở có nam châm

Hộp xông nhang khoanh ( nhang vòng)

Vật liệu: Làm từ gỗ hương

Kích thước:

Chức năng: Dùng xông nhang khoanh

Hướng dẫn sử dụng: