Hộp xông trầm bộ ba- M03

Hộp xông trầm bộ ba- M03

150.000 VNĐ
Hộp xông nhang không tăm, làm từ gỗ hương.

Hộp xông nhang không tăm từ gỗ hương

Vật liệu: Làm từ gỗ hương

Kích thước:

Chức năng: 

Hướng dẫn sử dụng: