Cung cấp Nguyên liệu

Trong ngành sản xuất nhang, chúng tôi hiểu nguồn nguyên liệu giữ vai trò quan trọng tạo ra sự khác biệt về chất lượng và giá cả.

Do đó, chúng tôi đã chọn lọc các nguồn nguyên liệu trầm hương từ các vùng địa phương khác nhau tại Việt Nam cũng như nhập khẩu, với mục đích tạo nên sản phẩm chất lượng bền vững mang thương hiệu Từ Tâm . 

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất nhang khác, chúng tôi có dịch vụ  cung cấp nguyên liệu thô bao gồm:

  • Bột Trầm hương
  • Bột gỗ đàn hương
  • Keo bời lời
  • Tăm tre

Mọi nhu cầu về Nguyên liệu làm nhang, vui lòng liên hệ qua email: tanvy0709@gmail.com để được tư vấn trực tiếp.