Nhang có tăm

Nhang có tăm làm từ trầm hương xứ Việt, hội tụ sự an lành trong từng nén nhang thanh mảnh thẳng đều.

Nhang không tăm

Nhang không tăm làm từ trầm hương nguyên chất, dùng cho thiền, yoga, thưởng thức khi đọc sách thưởng trà.

Nhang khoanh

Nhang khoanh Từ Tâm làm từ trầm hương tự nhiên, mang lại sự ấm áp, an lành cho không gian thờ cúng của bạn,

Nhang nụ

Nhang nụ với nhiều hình dạng như nụ tháp, búp sen, thỏi vàng được dùng để thờ cúng, xông phòng, nạp khí chiêu tài.

Bột nhang

Bột nhang Từ Tâm được lựa chọn từ Bột trầm hương, đàn hương nguyên chất, chất lượng cao cấp.